Sosyal Medya

Laboratuvar

Laboratuvar
0 23 Şubat 2015

Pet Hospital bünyesindeki laboratuvar, dünya hekimleri tarafından en çok kullanılan ve verdiği sonuçlara en çok güvenilen Idex marka cihazla biyokimya, tam kan sayımı, safra asitleri, tiroid paneli ve kortizol snap testleri ile doğru tanı yöntemlerini kullanırız. Gaita muayeneleri; natif, flotasyon ve sedimentasyon yöntemleriyle yapılır.  İdrarda stick muayene, biyokimyasal ve sedimentasyon yöntemle mikroskobik analizler yapılmaktadır.